รุ่น 40 ลมว่าว คือพวกที่เรียน ผสมรวมกับ รุ่นพี่ 39 และลงมารวมกับรุ่น 41,42

รุ่น 40 ลมว่าว คือพวกที่เรียน ผสมรวมกับ รุ่นพี่ 39 และลงมารวมกับรุ่น 41,42

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น