คู่มือ

Find and highlight text in document

1.ขั้นตอนการลงทะเบียน

.ขั้นตอนการลงทะเบียน กดปุ่ม Register เพื่อเข้าสู่หน้าจอการลงทะเบียน

ค้นหาว่า มีข้อมูลของท่านในระบบหรือไม่ และตรวจสอบว่ามีข้อมูลครบถ้วนหรือไม่

ตัวอย่างการค้นหา

ให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง โดย * คือข้อมูลที่บังคับให้กรอก

2. การเข้าสู่ระบบ

กดที่ปุ่ม login จะขึ้น popup login ให้ท่านกรอกผู้ใช้ และรหัสผ่านของท่าน

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

ถ้าท่าน login ถูกต้องระบบจะแสดงข้อมูลทักทายท่าน

และเพิ่มสองเมนูสำหรับลงทะเบียนธุรกิจคณะเรา และลงทะเบียนอื่นๆ (เพราะท่านต้องผ่านการลงทะเบียนระบบปกติมาก่อน ถึงจะใช้บริการสมัครบริการสองบริการนี้ได้)

3. การลงทะเบียนธุรกิจคณะเรา

เมื่อท่านคลิกลงทะเบียนธุรกิจคณะเรา ท่านจะพบหน้าตาการลงทะเบียนดังต่อไปนี้